Module 3 (november, december 2018)

De laatste module van de Plusklas Giessenlanden gaat van start! Op verzoek van de leerlingen sluiten we af met twee zeer uitdagende thema’s, namelijk theaterspel en het opzetten van een eigen bedrijf.

Theater

De leerlingen gaan aan de slag om samen een eigentijdse muzikale Shakespeare te maken… met een slotpresentatie!
Toneelspelen is een prachtige ontdekkingstocht naar je eigen mogelijkheden. Het is leuk en spannend, het is durven en uitproberen, lef hebben, hard werken en heel veel lol maken. Theater is enthousiasme, inzet en aanwezigheid. Soms groots en meeslepend, soms klein en integer.

Het draait tijdens de lessen ook om samenspel met anderen. Wat heb je daar allemaal voor nodig? Allereerst leren de leerlingen om hun eigen stem, hun eigen lichaam en hun fantasie optimaal te benutten. Daarnaast gaan ze improviseren, werken ze met tekst én gaan ze ook nog eens samenspelen. Het spelplezier staat voorop. Juist in het vuur van het spel ontstaan spontaan de mooiste momenten! De theaterlessen worden verzorgd door Mirjam van den Bogaard van Theaterhuis Gorinchem.

Eigen bedrijf

De leerlingen gaan hun eigen bedrijf opzetten. Ze leren wat ondernemen is en wat daar allemaal bij komt kijken. Ze vormen teams waarin iedereen een andere functie heeft. Een functie waar ze eerst naar moeten solliciteren!

Met hun team doorlopen ze belangrijke stappen als de ontwerpfase, productiefase, marketing en de verkoop. Uiteraard moet er ook goed naar de financiën worden gekeken. We sluiten af met een pitch over hun bedrijf waarin al deze elementen aan bod moeten komen. En dan natuurlijk de hamvraag: Wie is bereid te investeren?

Foto’s van deze module

 


Module 2 (september, oktober 2018)

Deze module begint met een gezamenlijke start waarin de Change Maker Challenge centraal staat. Een landelijke wedstrijd waarin kinderen worden uitgedaagd een oplossing te bedenken voor het plastic soep probleem. De andere 5 lessen staan de modules erfelijkheid en bordspel op het programma.

Erfelijkheid

We kennen allemaal wel de uitspraak “Wat lijk jij op je moeder!”. Hierbij speelt erfelijkheid een rol. Er wordt onderzoek gedaan naar erfelijke eigenschappen binnen de familie en hoe deze eigenschappen worden overgedragen van ouders op kind. Er wordt een antwoord gezocht op de volgende vragen: “Wat is DNA?”, “Hoe ziet het er uit?”, ”Hoe kunnen twee ouders met zwart haar kinderen met blond haar krijgen?” en “Wat heeft evolutie met erfelijkheid te maken?”.

Wetenschappers ontdekken steeds meer over DNA. Maar wat kun je nu met deze kennis?  En willen we deze kennis wel altijd gebruiken? Aan de hand van diverse opdrachten zoals ‘Het fokken van de ideale kip’, ‘Het opsporen van een erfelijke ziekte’ en filmpjes gaan we het hier met elkaar over hebben. In de laatste les wordt het klaslokaal een laboratorium en gaan we zelf DNA isoleren uit cellen.

De module wordt verzorgd door Anne Marie Mollema, een bekende van de Plusklas, die deze module in het verleden al eens met veel succes heeft verzorgd.

Bordspel

Spellen spelen kan enorm leerzaam zijn. Of het nu gaat om het leren omgaan met geld, oefenen van je reactiesnelheid, leren omgaan met verliezen of het kiezen van een goede strategie. Ook heel leerzaam is het maken van je eigen spel! Je moet dan immers alle ins- en outs kennen om het spel te kunnen ontwikkelen.

We starten de module met een brainstorm over de vele verschillende soorten spellen die er al zijn. Wat is het verschil in doelgroep en doel van het spel? Wat is de opzet van het spel? Is het spel leerzaam of alleen voor de lol, of misschien wel allebei? Heeft het spel een thema? Allemaal vragen die daarna ook gesteld en beantwoord moeten worden bij de keuze van een nieuw te ontwikkelen bordspel!

De module vraagt een samenspel van de analytische, creatieve en praktische intelligentie dus uitdaging alom! Uiteraard gaan we de spellen ook spelen de laatste les en zal er feedback worden gegeven op vooraf met elkaar opgestelde criteria waaraan het spel dient te voldoen.

Foto’s van de Change Maker Challenge

Foto’s van deze module


Module 1 (mei, juni 2018)

Wie is de Mol?

De module Wie is de Mol draait, net als in het tv-programma, om het ontmaskeren van de mol. Bij ons zullen er zelfs 2 zijn! Door middel van een vragenlijst wordt informatie over alle deelnemers verzameld die gebruikt wordt in het spel. Met behulp van denkopdrachten, samenwerkingsopdrachten en vooral veel logisch redeneren kunnen ze een eind komen om de mollen te ontmaskeren. Niemand valt af in het proces, iedereen blijft de hele periode kanshebber om het spel te winnen door vragen goed te beantwoorden en zo punten te verzamelen.

Er zijn ook twee kinderen die de filmcrew vormen en opnames maken en zo onderdeel zijn van het complot rondom de mol. Zij gebruiken vervolgens ook hun editing skills om er onze eigen Wie is de Mol film van te maken. Die we de laatste les met zijn allen, inclusief ouders, gaan kijken!

Kunst

Het thema Kunst pakken we in de volle breedte. We beginnen met het maken van een bekend gebouw ergens in de wereld, op schaal en van ijsstokjes! Alle gebouwen moeten ook tot elkaar in verhouding staan, dus afstemming met elkaar is noodzakelijk. Vervolgens wordt hier een hele stad met behulp van afval omheen gebouwd.  Zo besteden we direct aandacht aan de vele mogelijkheden materialen te recyclen.

Ze zullen ook een les striptekenen krijgen en gaan dan met elkaar een avontuur verzinnen, en uiteraard tekenen, dat in hun stad afspeelt! De leerlingen worden gestimuleerd hun creatieve intelligentie aan te spreken en zo komen de steden langzaam tot leven…

Foto’s van deze module

 


Module 5 (maart, april 2018)

Website Maken

De module Website Maken wordt gegeven door Anne Marie Mollema van inSpin websites.  De leerlingen gaan aan de slag met het maken van een eigen website. Ze weten allemaal wel wat een website is. Maar hoe maak je nu een website en wat komt daar allemaal nog meer bij kijken? Hoe kom je aan een domeinnaam? Wat is een ISP? Hoe maak je een website aantrekkelijk voor jouw doelgroep? Dat gaan we ontdekken in deze module.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een “kliksysteem”, maar begonnen bij de basis: HTML en CSS. We gaan ook nog aan de slag met javascript; de taal om een website interactief te maken. De doelen van de lessen zijn het vergroten van de analytische en praktische vaardigheden door na te denken voor wie je de website maakt en dit ook uit te voeren in de praktijk.

Leren Leren & Creatief Denken

Tijdens de module Leren Leren gaan we in op vragen als WAAROM leer je en HOE leer je? Er wordt aandacht besteed aan leerstijl, leerstrategie, faalangst, concentratie, motivatie, plannen en organiseren en evalueren.

Met opdrachten op het gebied van Creatief Denken worden de leerlingen aangespoord om nieuwe manieren te bedenken om een probleem of situatie op te lossen. Hiermee wordt de kans op het leggen van nieuwe verbindingen, waar we het tijdens Leren Leren regelmatig over hebben, vergroot.

Doel is het vergroten van het inzicht hoe ze nu leren en hoe ze makkelijker en efficiënter kunnen leren. De handvatten die ze krijgen, gaan ze ook toepassen in de praktijk om hier ervaring mee op te doen. Door regelmatig groepsgesprekken te houden, leren ze ook van elkaar.

Foto’s van deze module 

 


Module 4 (januari, februari 2018)

Wiskunde

De module Wiskunde wordt gegeven door een docente wiskunde uit het voortgezet onderwijs. Zij laat de groep kennismaken met een speciale variant van de stelling van Pythagoras, met talstelsels en ze gaan vergelijkingen oplossen, onder andere met behulp van de balansmethode. Daarnaast worden er verschillende begrippen uit de meetkunde behandeld, zoals inhoud, oppervlakte, evenwijdige lijnen, cirkels en pi. Tot slot gaan we ook nog rekenen met procenten met behulp van kruistabellen en aan de slag met kansberekening.

De doelen van de lessen zijn het oefenen van de analytische vaardigheden, bieden van een verdieping op de rekenvaardigheden, zorgen voor nuttige voorkennis voor de middelbare school en last but not least laten zien hoe ontzettend leuk wiskunde is!

Uitvindingen

In de module Uitvindingen wordt in groepjes gewerkt en gestart met het vergelijken van 3 muzikale uitvindingen. Daarna gaan we werken aan de vraag wat er anders zou zijn in de wereld wanneer een bepaalde uitvinding niet zou bestaan. De volgende stap is het maken van een poster waarop de volgens die groep beste uitvinding van de wereld wordt gepresenteerd. Deze opdrachten dienen als inspiratiebron voor ‘Het beste idee van de Plusklas Giessenlanden’. Wederom in kleine groepen wordt een oplossing bedacht voor een (veel voorkomend) probleem. Hier dient een prototype van gemaakt te worden dat wordt gepresenteerd aan de groep. Aan de hand van vooraf bepaalde criteria wordt het beste idee gekozen.

Zowel de creatieve als analytische vaardigheden worden geoefend. Door veel in groepjes te werken worden de discussievaardigheden ontwikkeld. Voor de presentatie van het idee speelt tevens overtuigingskracht een grote rol. We sluiten deze module af met een excursie naar de Uitvindfabriek.

Foto’s van deze module

Foto’s van de excursie naar de Uitvindfabriek

 


Module 3 (oktober, november 2017)

Muziek

In de Module Muziek gaan de leerlingen vooral veel onderzoeken, beredeneren en uiteindelijk toetsen in de praktijk. Er wordt ingegaan op vragen als waarom een toonladder uit 8 tonen bestaat en waarom er soms van die rare tekens naast de g-sleutel staan. Er wordt geluisterd naar popmuziek en klassieke muziek en tijdens het luisteren leren ze zich af te vragen welke instrumenten ze horen, of het gaat om een couplet of refrein en waar de kracht ligt van dat muziekstuk. Waarom wordt iets een hit, of juist niet?

Daarnaast gaan de leerlingen ook zelf aan de slag met verschillende muziekinstrumenten, zoals snaarinstrumenten en melodisch slagwerk. Proefondervindelijk komen ze erachter hoe de toonladder is samengesteld en wat er gebeurt als ze het lied een toon lager of hoger willen spelen. De leerlingen gaan ook zelf een liedbegeleiding instuderen.

Engels

Met de Engelse lessen wordt toegewerkt naar het kunnen geven van een presentatie van minimaal 5 minuten in het Engels. Thema is “Present Yourself”. Iedere les zal er stof worden behandeld die ze hiervoor kunnen gebruiken, zoals what are you like, birthday, pets, family, food, sports, house, bedroom, town, clothes, hobbies, school subjects. Daarnaast zullen er iedere les meerdere werkwoorden en hun vervoegingen worden behandeld en leren ze verschillende tijden.

De lessen dragen bij aan leren leren, buiten je comfortzone gaan en het ontwikkelen van de presentatievaardigheden. Daarnaast staat het vergroten van de woordenschat en de ontwikkeling van de Engelse mondelinge en schriftelijke vaardigheden centraal. Dit kan ertoe bijdragen dat de leerlingen de overstap naar tweetalig vervolgonderwijs durven/willen maken.

Foto’s van deze module

 


Module 2 (september, oktober 2017)

Chinees

Poppy Soen van Chinese4U geeft deze module Chinese les. Er wordt kennis gemaakt met de Chinese taal en cultuur. In de lessen komt aan bod hoe je iemand in het Chinees begroet, hoe je jezelf voorstelt, zegt hoe oud je bent, getallen en hoe je familie eruitziet. Ook het schrijven van Chinese karakters komt aan de orde. Naast de taal wordt ook aandacht besteed aan de Chinese cultuur.

De doelen van de lessen Chinees zijn omgaan met onbekendheid, leren denken, leren leren en doorzettingsvermogen. Chinees leren doet door de complexiteit van de taal een beroep op het creatief analytisch denken.

Onderzoekend Leren

Naast Chinees gaan we deze module onderzoekend leren aan de hand van experimenten. Hierbij worden met name de analytische en praktische vaardigheden geoefend. Het draagt bij aan een onderzoekende en kritische houding en de onderzoeksvaardigheden worden ontwikkeld. Een voorbeeld van een experiment dat wordt gedaan is een vergelijkend onderzoek naar het beste keukenpapier. Wat zijn goede criteria om te bepalen wat het beste keukenpapier is? En hoe kun je deze criteria meten op een objectieve manier?

Iedereen wordt tevens gevraagd zelf een experiment te bedenken waarbij de uitslag verrassend is. Dit wordt aan de groep gepresenteerd. Aan het einde van de module wordt ook ontwerpend leren toegevoegd. Aan welke criteria moet een goed dierenverblijf voldoen vanuit het oogpunt van het dier, de dierentuin en de bezoekers? Na het onderzoek wordt een ontwerp gemaakt dat dient als model voor een verblijf op schaal.

Foto’s van deze module

 


Module 1 (mei, juni 2017)

Hoe gebruik ik mijn ‘gevoelsverstand’?

De ééneiige tweeling Martine en Brenda Kooijman gaat met de kinderen aan de slag op het thema ‘gevoelsverstand’.

Soms maak je beslissingen met je gevoel en soms met je verstand. Maar kun je ook beslissingen maken met je gevoelsverstand? Oftewel bestaat er ook zoiets als balans tussen je gevoel en verstand en het beste gebruiken van beiden? Daar gaat het over in deze module.

Je gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden van je verstand, je intuïtie / gevoel en je eigen lichaam. Je krijgt antwoord op de vragen: “Hoe werkt mijn lichaam?” “Hoe maak ik contact met mijn lichaam en luister ik ernaar?” en “Hoe ga ik om met over- en onderprikkeling?”.

Wetenschappers ontdekken steeds meer over het zenuwstelsel en de zintuigen en welke invloed deze hebben op je lichaam. Met de steeds sneller groeiende maatschappij en prikkels die daarin voorhanden zijn, kunnen je zenuwen en zintuigen weleens ‘op hol slaan’. Of soms ben je juist toe aan die prikkels en vind je het wel tijd voor wat ‘ACTIE’! Aan de hand van diverse opdrachten en filmpjes die we zullen tonen, leer je je bewust worden van die prikkels en hoe je lichaam deze verwerkt, maar ook hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Aan het einde van deze module ken je je lichaam van binnen en van buiten en kun je al je krachten die ieder kind in zich heeft voluit gebruiken.

POWERRRR TO THE KIDS!!!

Foto’s

Lessen deze module:
Denksleutels en camping ontwerpen.

Naar aanleiding van de denksleutels gaan we aan de slag met creatief denken. Bijvoorbeeld de ‘anders gebruik-sleutel’, die ons laat nadenken over het anders gebruiken van spullen. Schoenen zou je ook kunnen gebruiken als etui, als wapen en als stankverspreider om dieven weg te jagen.

In het tweede deel van de les ontwerpen we een eigen camping. We hebben nagedacht over de accomodaties, voor wie de camping gedoeld is, welke animatie we willen, enz.
Met de ‘alfabet-sleutel’ hebben we een soort woordweb gemaakt, over welke dingen te maken hebben met een camping.
Tijdens de laatste les presenteren we de campings aan elkaar.

Foto’s van de lessen


Schooljaar 2016-2017

Module 5 (maart, april 2017)
Leren onderzoeken 

Een (wetenschappelijk) onderzoek moet aan bepaalde eisen voldoen om een “goed” onderzoek te zijn. De uitkomst van een onderzoek kan niet fout zijn, wel de manier waarop een onderzoek is uitgevoerd. Doel van de lessen: leren om zelfstandig een goed onderzoek op te zetten en uit te voeren. Niet het onderzoek zelf is het doel, maar “het onderzoeken”. Door de lessen leren de kinderen aan welke eisen een goed onderzoek moet voldoen. Ze leren een onderzoeksvraag bedenken, een hypothese opstellen, het stappenplan van goed onderzoek kennen en toepassen, resultaten observeren, meten en beschrijven, een conclusie trekken en formuleren,de conclusie terugkoppelen naar de hypothese en het onderzoek presenteren. Heel belangrijk in een goed onderzoek is de eerlijkheid van het onderzoek. Er mag maar 1 variabele zijn, de rest moet constant blijven, anders weet natuurlijk je nog niet wat het resultaat heeft beïnvloed.
Er wordt gestimuleerd om creatief te denken en kritisch te kijken naar het eigen onderzoek en naar dat van de medeleerlingen. De volgende vaardigheden worden ontwikkeld: plannen, meten, observeren, analyse van gegevens, evaluatie van resultaten, (samen) oplossingen bedenken.

Foto’s van deze module

Executieve functies en debatteren

In de lessen leren we wat executieve functies zijn, waar je ze voor nodig hebt en wat je kunt doen, als je er een nog niet zo goed ontwikkeld hebt.
Om de theorie op een leuke manier ook echt te ervaren, spelen we spellen die ons verder helpen om bepaalde executieve functies te oefenen.
Het is toch prachtig als een jongen na de module zegt: “Juf, wat ik nu geleerd heb deze module, is dat als ze iets tegen me zeggen wat ik niet leuk vind, dat ik me dan in kan houden en er niet op reageer. Dus m’n responsinhibitie en m’n emotieregulatie zijn wel beter geworden!”

Ook hebben we leren debatteren volgens de opbouw van het nationaal schooldebat.
Uit welke fases bestaat een debat en hoe kun je reageren in die fase?
Alle kinderen zijn een keer voor en een keer tegen een stelling geweest. Ook heeft een ieder een ronde plaats genomen in de jury.
Als afsluiting hebben we een ballondebat geoefend. Dit is een meer improviserende vorm van debatteren, waarbij je het alleen opneemt, tegen vier andere debaters.

Module 4 (januari,februari 2017)
Restaurant

Tijdens de module van onze expert, gaan de kinderen aan het werk rond het thema ‘Restaurant’.

Ze leren de snufjes van de kok, de theorie en alles wat ze moeten weten over het runnen van een restaurant.

De module zal afgesloten worden met een etentje voor de ouders (eigen bijdrage zal gevraagd worden) in het restaurant.

Verzorgd door de kinderen, onder professionele leiding van de eigenaar van restaurant ‘Oud Vuren’, Wouter Blinde.
http://www.oudvuren.nl/

Foto’s van de module restaurant

 

Hogere orde denkvaardigheden en escaperoom

Deze module evalueren we het opstarten van ons eigen bedrijf. Wat ging goed, wat kon/kan beter?

We gaan door met het ontwerpen van een uitdagend lesprogramma voor een doelgroep naar keuze. De kinderen zijn hier al in groepjes mee gestart tijdens de vorige module.
Het klaslokaal wordt omgetoverd tot een escaperoom. Welk groepje weet te ontsnappen en de snelste tijd neer te zetten?

En we werken aan nieuwe opdrachten die het analytisch, het praktisch en het creatief denken bevorderen.

Foto’s van deze lessen


Module 3 (november, december 2016)
Pinhole camera

Doelmatig en tegelijk creatief een opdracht aanpakken.
Met fotografie/kunst bezig zijn vraagt een planmatige aanpak.
Zonder plan kom je niet tot concrete resultaten en blijft je idee een idee.

Aan de andere kant vereist het een creatieve aanpak, je moet je verbeelding laten spreken, je laten verrassen, improviseren, ruimte bieden aan je intuïtie en de ruimte nemen om een plan dat je had tijdens de uitvoering aan te passen of zelfs helemaal om te gooien of los te laten.

We leren wat fotografie in essentie is en wat de belangrijkste principes in de fotografie zijn.
Als klapper op de vuurpijl hebben we een eigen camera gemaakt van een blikje en daar ook echt foto’s mee gemaakt.

Foto’s met onze zelfgemaakte camera’s
Foto’s tijdens de lessen

 

Eigen onderneming en uitdagend lesprogramma ontwerpen

Altijd al gedroomd van een eigen bedrijf, maar waar moet je beginnen. Tijdens deze lessen bekijken we stap voor stap hoe een bedrijf in elkaar zit. Wat voor bedrijven zijn er, wat is je doelgroep, hoe maak je reclame. Het zijn zo maar een paar dingen waar we het over hebben.

We maken een bedrijfsplan, zodat we geld kunnen lenen van de Plusklaskas. Dit geld moet uiteraard terugbetaald worden, zoals bij een echte bank. Al snel blijkt dat we een paar serieuse ondernemers in de klassen hebben.

Nu we weten wat analytisch, praktisch en creatief denken is, gaan we proberen om zelf een uitdagende middag te ontwerpen voor een doelgroep naar keuze. De lessen proberen we te passen binnen een zelf gekozen thema.
De groepjes zijn samengesteld aan de hand van onze profielen. Dus in elk groepje zit iemand die vooral analytisch, praktisch en creatief denkt. Dit zou moeten zorgen voor de ideale match qua ideeën.
De opdracht is behoorlijk pittig, omdat we gewend zijn aan opdrachten in de onderste drie lagen van denkvaardigheden (herinneren, begrijpen, toepassen).

Foto’s van deze lessen


Module 2 (september, oktober 2016)

Go

Sybo Bruinsma van de GO-vereniging in Den Bosch gaat met de kinderen het bordspel Go verkennen.
Go is een spel dat van origine uit Azië komt. Het is een zeer tactisch spel, dat op allerlei niveaus gespeeld kan worden.
Ondanks dat het spel maar over 2 kleuren stenen beschikt en op een overzichtelijk bord met vakjes en lijnen wordt gespeeld, is het goed en tactisch spelen een hele kunst.

Het doel van het spel is gebieden van het bord te veroveren door ze te omsingelen met stenen van de eigen kleur. De rand van het bord vormt een natuurlijke grens. In de hoek zijn dus maar 2 muren van ‘eigen’ stenen nodig om een gebied af te bakenen en daarom zijn de hoeken de plaatsen die het eerst worden geclaimd door de spelers.

Foto’s van de module Go

Wie is de mol en Analytisch, praktisch en creatief denken

Tijdens de lessen zijn we deze keer bezig met het spel ‘Wie is de mol’. Behalve dat het erg leuk en spannend is, komen er ook diverse samenwerkopdrachten aan bod. Deze opdrachten zijn lastig, waardoor omgaan met teleurstellingen niet zelden langs komt. Een fout maken is dan weer niet erg, want wellicht denken je teamgenoten dan dat jij de mol bent en maak je meer kans om het spel te winnen.
De mol heeft daarentegen de opdracht om zo onopvallend mogelijk juist expres fouten te maken. Natuurlijk zonder dat de andere spelers dit duidelijk in de gaten krijgen.

We gaan ook in op de hogere orde denkvaardigheden, zoals Bloom die heeft omschreven.
Het analytisch, praktisch en creatief denken komt te weinig aan bod in het onderwijs en daar brengen wij in de plusklas verandering in!
We onderzoeken onze eigen sterke kanten op dit gebied. En we doen samenwerkopdrachten waarbij we elkaars kwaliteiten nodig hebben. Het is even wennen, omdat de opdrachten ons uitdagen om buiten de normale kaders te denken. Met ‘doen wat je altijd al deed’, komen we deze module niet verder!

Foto’s van de opdrachten van deze lessen


Module 1 (mei, juni 2016)

Erfelijkheid

Expert Anne Marie gaat met de kinderen aan de slag over het thema erfelijkheid.

Misschien heeft iemand wel eens tegen je gezegd dat je heel erg op je moeder lijkt. Of dat je net zulke mooie ogen hebt als je broertje!
Bij deze eigenschappen speelt erfelijkheid een rol. En daar gaan het over in deze module.

Je gaat onderzoek doen naar erfelijke eigenschappen binnen je familie en leert hoe deze eigenschappen worden overgedragen van ouders op kind.
Je krijgt antwoord op de vragen “Wat is DNA?”, “Hoe ziet het uit?”, ”Hoe kunnen twee ouders met zwart haart, kinderen met blond haar krijgen?”, “Wat heeft evolutie met erfelijkheid te maken?”.

Wetenschappers ontdekken steeds meer over DNA. Maar wat kun je nu met deze kennis?  En willen we deze kennis wel altijd gebruiken?
Aan de hand van diverse opdrachten zoals “Het fokken van de ideale kip”, “Het opsporen van een erfelijke ziekte”  en filmpjes gaan we het hier met elkaar over hebben.

In de laatste les wordt het klaslokaal een laboratorium en gaan jullie DNA isoleren uit cellen.

Foto’s van de module Erfelijkheid


Talenten en bordspel

In de lessen gaan we het hebben over talenten. Hoe slim ben jij? Hoe ben jij slim?Iedereen is slim en iedereen heeft z’n eigen kwaliteiten. Welke kwaliteiten heb jij? Waar wil je nog beter in worden?

En hoe gebruik je jouw kwaliteiten om ergens anders beter in te worden. We gaan matchen en stretchen!

Daarnaast ontwerpen de kinderen een eigen bordspel. Ze denken na over dingen die daar bij komen kijken:
Wat is je doelgroep? Wil je dat het leerzaam is, of voor de lol, of allebei?
Welk thema heeft je spel en hoe zien de pionnen er uit?
Na de presentatie van de spellen zullen we ze ook gaan testen op speelbaarheid.

Foto’s van de lessen talenten en bordspel


Schooljaar 2015-2016

Module 5 (maart, april 2016)

Schrijven met taal

Tijdens deze moduel krijgen de kinderen de mogelijkheid om te vertellen wat hun ervaring is met taal.
Vervolgens gaan ze aan de slag met creatief schrijven met taal. Hoe gebruik je een komma en wat doet dat met een zin? Hoe maak je een verhaal boeiender?
Ook maken de kinderen kennis met taal in reclames. Wat doet dat met mensen en zijn ze daar zelf ook gevoelig voor? Wat heeft timing voor invloed en hoe zorg je dat de inhoud aansluit bij de ontvanger? Emoties komen ook aan bod, want dat is de kracht van een goede reclame.

Foto’s van de lessen schrijven met taal


Mindset

In mijn lessen gaan we het hebben over mindset. Welke mindsets zijn er, wat is jouw mindset? We worden ons bewust van de mindset die we nodig hebben om ons te ontwikkelen. (Die niet persé vanzelfsprekend is bij slimmere kinderen!) In circuitvorm werken we na het theoretische deel aan opdrachten die hier mee te maken hebben. (Flitsspreekbeurt, eiland ontwerpen, extreem langzame knikkerbaan). Ook kunnen kinderen nog even doorwerken aan het thema van de vorige module (Interactieve quiz ontwerpen, uitlegfilmpje maken). Het spel waar we deze keer mee kennis maken, is Set!

Foto’s van de lessen mindset en het circuit


Module 4 (januari, februari 2016)

Programmeren

De expert die ons les komt geven is Sjoerd Dirk Meijer, dé expert in Nederland op het gebied van programmeren met Scratch.

Na een inleiding over wat programmeren nou eigenlijk inhoudt, gaan de kinderen aan de slag. En het blijkt niet zo eenvoudig als het lijkt. Een computer denkt totaal niet zelf na, dus je moet over elke stap nadenken. Niet alleen een uitdagende activiteit, maar ook goed voor het leren plannen, organiseren en prioriteren.

Foto’s van de module programmeren

 

Earthmovers en het digitale tijdperk
In de gewone les gaan we werken aan een verbeterproject. De wereld is een beetje in de war. We kunnen dus wel wat positieve gedachtes gebruiken. De wereld verbeteren kan! Dus dat gaan wij doen!

Ook gaan we werken met zelfgemaakte digitale lessen, met bijv. QR-codes en augmented reality.

Veel meesters en juffen hebben hier nog geen ervaring mee, maar wij gaan alvast een kijkje nemen in het onderwijs van de toekomst. Sterker nog, we gaan lesmateriaal anno 2020 (hopelijk dan al…) maken!

Foto’s van de module Earthmovers en digitaal leren


Module 3 (november, december 2015)

Film maken

In 6 maken de kinderen kennis met de inns en outs die horen bij het maken van een film.

Nick en Nynke geven al een aantal jaren workshops in camera acteren, waarin ze de kinderen eerst kennis laten maken met wat camera acteren precies inhoudt.
Zo gaan ze aan de slag met de basis emoties, nemen ze veel voorkomende woorden door (wat is een marker en wat zijn props?), nemen ze aan de hand van de camera de shots door (wat is een close-up of een over the shoulder?), repeteren ze scenes uit series/films waar ze o.a. zelf in hebben gespeeld (SpangaS, Radeloos) en gaan ze tot slot met deze scenes aan de slag.
Dit zullen ze filmen en terugkijken met de kinderen, zodat ze zichzelf kunnen zien en horen. Vooral dat laatste is altijd heel spannend!

Foto’s van de lessen film maken
Wetenschap en onderzoek

Deze module gaat over onderzoek en wetenschap.
We gaan op expeditie naar de planeet Moendoes. Vervolgens werken we in circuitvorm aan diverse activiteiten.
We doen bijvoorbeeld onderzoek naar de kwaliteit van verschillende merken producten.
Vervolgens presenteren de groepjes hun bevindingen aan de klas.
Ook bereiden we een eigen expeditie voor met onderzoeksvragen.

Foto’s van de module wetenschap en onderzoek


Module 2 (september, oktober 2015)

Kunst

In 6 lessen maken de kinderen kennis met diverse soorten kunst. Van realistisch tot abstract.
Er wordt gewerkt aan drie thema’s: dieren in de kunst, mensen in de kunst en abstracte kunst. De kinderen krijgen eerst een stukje theorie van meneer Piet, voorafgaand aan de praktische opdracht die ze van juf Saskia krijgen. Er zijn in 6 weken tijd drie prachtige kunstwerken gemaakt!

Foto’s van de lessen kunst

 


Module 1 (mei, juni 2015)

Lessen Plusklas ~ Schooljaar 2015/2016 – Module 1

3D Printen

De module gaaat deze periode over 3D printen.

In les 1 worden de kinderen in contact gebracht met 3d printen. Tijdens les 2 zullen de kinderen aan de slag gaan met de instap 3D printsoftware. Dit is Doodle 3D. In Doodle 3D maak je van een 2D tekening een 3D ontwerp. Daarnaast zullen de kinderen een groepsopdracht gaan maken in les 3, les 4 en les 5.
Tijdens de groepsopdracht wordt er gebruik gemaakt van Tinkercad. Tinkercad is een 3D ontwerpsoftware waarbij de mogelijkheden groter zijn en de kinderen echt iets in 3D gaan ontwerpen.
In les 6 vindt de evaluatie plaats en houden de kinderen per groep een korte presentatie voor ouders en belangstellenden.

Foto’s van de lessen 3D printen

 

Leren leren

Tijdens de eerste module voor het nieuwe schooljaar werken we tijdens de lessen aan leren leren. Hoe kun je leren, welke manier ligt jou het beste? De kinderen krijgen handvatten, gereedschappen die ze in de toekomst kunnen gebruiken bij het leren.
We hebben tijdens deze module toetsen geleerd, minispreekbeurten voorbereid, samenvattingen gemaakt en gewerkt met een lapbook.

 

 


Module 4 2014/2015

Filosofie

In de lessen filosofie wordt uitgelegd dat filosofie begint met het stellen van vragen.
Wat is een mens eigenlijk? Hoe leg je dat aan een niet-mens uit? Hoe verschilt een mens van een dier? Dieren communiceren, ademen en eten toch ook?
Het is niet de bedoeling dat kinderen het ‘juiste’ antwoord geven, maar juist dat ze proberen uit te leggen wat ze vinden. Kinderen leren argumenteren en hun gedachten onder woorden brengen. Het is daarbij belangrijk dat kinderen luisteren naar elkaar. Op deze manier ontwikkelen ze het empathische vermogen en is het mogelijk om van mening te veranderen na een overtuigend argument van een ander.
Er komen ethische dilemma’s aan bod, waarbij kinderen nadenken over wat het ‘goede’ is om te doen. Hoe kom je er achter of een beslissing juist was?

Voorop staat dat kinderen hun mening geven en leren formuleren en dat ze ontdekken dat er soms geen pasklare oplossingen zijn voor problemen.
Met filosoferen komen ze tot verrassende inzichten.

Bij een goede filosofieles kom je met meer vragen de klas uit dan toen je naar binnen ging. Dit is bij de kinderen van de plusklas ook zeker het geval.
Ook komen ze tot het inzicht dat er op lang niet alle vragen een pasklaar antwoord is.
Dit is een eye-opener, maar voor sommige kinderen kan dit ook heel frustrerend zijn.
Als uw kind thuis nog meer vragen heeft dan anders, dan weet u hoe dat komt!

Foto’s van deze module

 

Lessencircuit

Tijdens deze module werken we aan een circuit met 5 onderdelen.
Voor alle onderdelen staan vooraf gestelde doelen  centraal, waar tijdens de lessen op gestuurd en begeleid wordt.

Kruiswoordraadsel maken: Zelf een kruiswoordraadsel maken lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Vaardigheden als plannen en organiseren moeten goed beheerst worden. Het blijkt voor veel kinderen een goede oefening om beter te leren plannen. Het begin is makkelijk, dan hoef je nog geen rekening te houden met andere woorden, daarna komt een lastig punt, waar ze door moeten zetten, moeten gummen en om hulp moeten vragen. Bij de meeste kinderen zie je dat ze na dit punt weer verder kunnen.
Google earth: Deze digitale speurtocht is een leuke uitdaging. Aan de hand van aanwijzingen moeten de kinderen er via internetbronnen achter komen over welke Nederlandse plaats ze vragen moeten beantwoorden. Als ze hier achter zijn kunnen ze een aantal vragen beantwoorden, die ze vooral in Google Earth kunnen achterhalen. Maar ook andere internetbronnen mogen gebruikt worden. Een leuke opdracht, waarbij taakgericht gedrag en doorzetten als het niet gelijk lukt centraal staan als leerdoelen.
Blokus: Een spel wat met 4 personen gespeeld wordt, waarbij plannen, wiskundig inzicht en sociale vaardigheden geoefend worden.
De kinderen spelen twee spellen, waarbij de eerste keer gebruikt wordt om kennis te maken met het spel. De tweede keer begint de ronde waarbij tactiek, spelinzicht en vooruitdenken geprikkeld worden.
1-100 Quiz: In tweetallen maken kinderen een kennisquiz met makkelijke en moeilijke vragen per categorie. De volgende les presenteren ze de quiz aan de rest van de groep. Vaardigheden als organiseren, plannen en taakgericht gedrag worden geoefend, net als sociale vaardigheden, presteren onder tijdsdruk en omgaan met teleurstellingen. Deze opdracht vinden de kinderen ontzettend leuk. We hebben van en met elkaar ook veel leuke feiten geleerd.
Ontdekken van insecten: De opdrachten van deze kaart zijn opgebouwd volgens de taxonomie van Bloom. Herinneren, begrijpen en toepassen zijn de eerste drie opdrachten, aan de hand van opdrachten over insecten. Daarna volgen de hogere orde denkvragen: analyseren, evalueren en creëren. Behalve dat de kinderen meer te weten komen over insecten, gaan ze ook dieper in de op de leerstof, waarbij ze meer zelf moeten nadenken en hun mening geven, i.p.v. de ‘goede’ antwoorden te geven.

Foto’s van deze module


 

—————————————————————————————————————————–

Pinhole camera ~ Schooljaar 2014/2015 – Module 3

Doelmatig en tegelijk creatief een opdracht aanpakken.
Met fotografie/kunst bezig zijn vraagt een planmatige aanpak.
Zonder plan kom je niet tot concrete resultaten en blijft je idee een idee.

Aan de andere kant vereist het een creatieve aanpak, je moet je verbeelding laten spreken, je laten verrassen, improviseren, ruimte bieden aan je intuïtie en de ruimte nemen om een plan dat je had tijdens de uitvoering aan te passen of zelfs helemaal om te gooien of los te laten.

We leren wat fotografie in essentie is en wat de belangrijkste principes in de fotografie zijn.
Als klapper op de vuurpijl hebben we een eigen camera gemaakt van een blikje en daar ook echt foto’s mee gemaakt.

Foto’s van deze module


 

Leren onderzoeken ~ Schooljaar 2014/2015 – Module 2

Een (wetenschappelijk) onderzoek moet aan bepaalde eisen voldoen om een “goed” onderzoek te zijn. De uitkomst van een onderzoek kan niet fout zijn, wel de manier waarop een onderzoek is uitgevoerd. Doel van de lessen: leren om zelfstandig een goed onderzoek op te zetten en uit te voeren. Niet het onderzoek zelf is het doel, maar “het onderzoeken”. Door de lessen leren de kinderen aan welke eisen een goed onderzoek moet voldoen. Ze leren een onderzoeksvraag bedenken, een hypothese opstellen, het stappenplan van goed onderzoek kennen en toepassen, resultaten observeren, meten en beschrijven, een conclusie trekken en formuleren,de conclusie terugkoppelen naar de hypothese en het onderzoek presenteren. Er wordt gestimuleerd om creatief te denken en kritisch te kijken naar het eigen onderzoek en naar dat van de medeleerlingen. De volgende vaardigheden worden ontwikkeld: plannen, meten, observeren, analyse van gegevens, evaluatie van resultaten, (samen) oplossingen bedenken.

Anne Marie heeft biologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht . Ze is 12 jaar werkzaam geweest als onderzoeker. Tegenwoordig is ze ondernemer, het bouwen van websites is haar hoofdactiviteit. Daarnaast is ze actief als hulpouder op de basisschool van haar kinderen. Ze gaf eerder aan de plusklas van OBS Klim-op lessen gamemaker (programmeren van computergames), websites maken en biologie.

Foto’s ‘Leren onderzoeken’

Plannen

De afgelopen periode hebben we aandacht besteed aan een aantal doelen en vaardigheden.
Allereerst stond plannen op het programma. Nogal wat kinderen vinden het moeilijk om een planning te maken, om zo de huiswerkopdrachten goed af te ronden. Een aantal kinderen heeft al laten zien dat ze hier veel aan gehad hebben. Sommige cijfers schoten omhoog!

Daarnaast hebben we ook geleerd om te debatteren, je mening geven en die goed onderbouwen waren de uitgangspunten. Ook het luisteren naar elkaars mening en die van jezelf bijstellen waren hier onderdeel van.

Ook hebben we gewerkt met de dramakoffer en gesprekskaartjes.

Foto’s tijdens de lessen


 

Schooljaar 2014/2015 – Module 1
Schaken

De leerlingen van de plusklas hebben de afgelopen module les gehad in schaken. Mark en Henk van Schaakclub De Giessen en Linge hebben ze alle basisvaardigheden voor goede schakers bijgebracht.
Foto’s van het simultaanschaken in de Til en het afsluitend toernooi tussen de groepen uit Hoornaar en Arkel.

Foto’s ‘Schaken’

Meer foto’s van het simultaanschaken en informatie over de schaakvereniging is te vinden op hun website:
http://www.giessenlinge.nl